Verlies kind, kleinkind

boek david vertrekt

David vertrekt
In 38 blogs schrijft Van Wel over zijn zoon, zijn plotselinge dood en zijn rouwverwerking.

Lees meer...


Boek_de_tussentijd De Tussentijd (dichtbundel)

De gedichten in deze bundel staan in het teken van een allesoverweldigend verlies. Het verlies van een kind. Het gemis dat daarmee samenhangt.
Lees meer...


boek_het-regent_in_mijn_toekomst Het regent in mijn toekomst

Voor de ouders is het verlies van een kind het meest ingrijpende dat hen kan overkomen. Grootouders lijden een dubbel verdriet: het verlies van het kleinkind dat henzelf zo’n vreugde schonk en de pijn om hun eigen kind dat dit moet doormaken. Om hun kind bij te staan, zetten ze hun eigen rouw opzij.
Lees meer...


Boek_je_kind_verliezen Je kind verliezen

Je kind verliezen- dat is onvoorstelbaar voor een buitenstaander. Ouders die zo'n verlies lijden, voelen zich dan ook vaak onbegrepen door de 'buitenwereld'.
Lees meer...


boek_In_leven_na_de_wending Leven na de wending

In Leven na de wending vertellen ouders openhartig over hun leven na het overlijden van hun kind. Over het intense gemis, de moeite die "loslaten" kost en het belang van herdenken.
Lees meer...


Boek_schaduwkind Schaduwkind

'Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe genoemd, een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heten vader en moeder van een gestorven kind?'
Lees meer...


Boek_Voor_het_oog_van_Job

Voor het oog van Job

Het kerkhof van Volendam, laatste rustplaats van de veertien slachtoffers van de cafébrand in de Nieuwjaarsnacht 2001, heeft ook een aanzienlijke afdeling kindergraven van kinderen die op andere manieren de dood vonden.
Lees meer...


 Terug naar Boekenlijst Rouw

Professionele hulp bij rouw

Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders, welke te vinden zijn in onderstaande rubrieken van de Uitvaartadressengids:


Lotgenotengroepen