Colofon

Uitvaart Internet Diensten (UID)

UID is eigenaar en verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde N.A.W. gegevens staan op de openingspagina.

Onafhankelijk en breed informatieaanbod

Uitvaart Internet Diensten is onafhankelijk, ze heeft geen sponsors en/of is evenmin gelieerd aan een bedrijf in de uitvaart. Doel is informatie bieden rondom alle zaken bij overlijden en uitvaart. De informatie is onderverdeeld in de volgende websites:

www.uitvaartinformatie.nl, www.begraafplaats.org, www.crematorium.nlwww.rouw.nl  en www.uitvaartadressengids.nl.

De oprichters van Uitvaart Internet Diensten (UID) hebben ervaren dat goede onafhankelijke informatie bijdraagt aan een passende uitvaart, hetgeen het rouwproces ten goede komt. Zeker wanneer deze informatie op een rustig moment -zonder dat er sprake is van tijdsdruk vanwege een overlijden/uitvaart- kan worden geraadpleegd.

Het uitgangspunt voor bovengenoemde websites is dan ook zo breed mogelijk te zijn wat betreft informatie rondom uitvaart, zodat bezoekers aan onze websites zich goed en zo objectief mogelijke kunnen oriënteren. Deze informatie bestaat uit de praktische en onafhankelijke informatie over wat moet en mag rondom een uitvaart en is te vinden in onze uitvaartencyclopedie. Daarnaast is er de informatie over wat kan rondom een uitvaart op het gebied van diensten en producten. Deze adressen zijn te vinden op Uitvaartadressengids.nl

Adverteren

Uitvaart Internet Diensten (UID) biedt om de kosten van de websites te kunnen dekken advertentieruimte aan voor in principe elk bedrijf of organisatie dat in de uitvaartbranche werkzaam is. Men kan op onze site's en in de Uitvaartadressengids dan ook diverse uitvaartverzekeraars, uitvaartverzorgers, steenhouwers en andere dienstverleners uit de uitvaartbranche vinden.

Daarnaast sponsort UID zelf o.a.:

Gegevens Uitvaart Internet Diensten

Uitvaart Internet Diensten (U.I.D.)
Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinternetdiensten.nl

Vragen, opmerkingen en suggesties

Heeft u een suggestie, een opmerking of vraag met betrekking tot deze site stuur deze dan naar de webmaster van de U.I.D. websites: mail info@uitvaartinformatie.nl. Via dit mailadres bereikt u ook de redactie van de websites. Vragen over de werkzaamheden van U.I.D. kunt u ook via dit e-mail adres stellen.

Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen., U.I.D. verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuws-service, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van deze verzendlijst verwijderd.

Toegankelijkheid

UID vindt dat haar internetsites toegankelijk moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek. Daarom wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorwaarden die gesteld worden aan het waarmerk "Drempelvrij" van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid. Dat betekent dat de site goed toegankelijk moet zijn voor o.a. mensen met een visuele beperking.

Voor veel mensen met een handicap betekent internet een grotere mate van zelfstandigheid, als de sites tenminste voor hen toegankelijk zijn. Zo kunnen blinden op internet zelfstandig informatie zoeken, reizen plannen en boodschappen doen. Mensen met een verstandelijke handicap leggen via internet contact met anderen en vinden informatie, terwijl doven via e-mail en internet makkelijk communiceren met anderen en informatie opvragen zonder te hoeven bellen.

Professionele hulp bij rouw

Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders, welke te vinden zijn in onderstaande rubrieken van de Uitvaartadressengids:


Lotgenotengroepen