Hulpverlening rondom rouw

theepot en kop

Rouwen is het doormaken van een proces na het verlies van wie (of wat) je dierbaar is. De wijze waarop dit gebeurt verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Rouwhulpverlening richt zich op het ondersteunen van mensen in dit proces. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening rondom rouw.

Professionele begeleider of vrijwilliger

Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders en op vrijwilligers. Een vrijwilliger, meestal een getrainde ervaringsdeskundige, biedt een luisterend oor wanneer je als rouwende niet voldoende steun kunt vinden in je sociale omgeving. Dit wordt ‘rouwzorg’ genoemd. Professionele begeleiders hebben een opleiding gevolgd die gericht is op rouw. Naast een luisterend oor bieden zij ook begeleiding bij het omgaan met rouw, vaak volgens bepaalde methodieken.

Rouwbegeleiding en rouwtherapie

Rouwbegeleiding, ook wel verliesbegeleiding genoemd, biedt een steun in de rug aan nabestaanden die een rouwproces doormaken dat op zich normaal verloopt, maar waarbij extra factoren meespelen die de rouw minder goed hanteerbaar maken. Dit kan te maken hebben met het verlies zelf, met eerdere verliezen die mee-resoneren en met omstandigheden in het leven van de rouwende. Rouwtherapie is bedoeld voor mensen die zodanig vastlopen in hun rouwproces dat zij in hun dagelijks leven niet meer kunnen functioneren.

Individuele hulp en rouwgroepen

Naast individuele begeleiding kun je als nabestaande steun vinden in een rouwgroep. In zo’n groep (ook ‘lotgenotengroep’ genoemd) kom je een aantal malen bijeen met anderen die iemand hebben verloren, en deel je verhalen en gevoelens. Lotgenoten hebben maar een paar woorden nodig om elkaar te begrijpen. Sommige groepen richten zich soms op specifieke soorten nabestaanden, bijvoorbeeld mensen die hun partner verloren, of mensen die iemand verloren door zelfdoding. Net als bij individuele begeleiding kunnen ook groepen worden begeleid door vrijwilligers en door professionals.

Professionele hulp bij rouw

Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders, welke te vinden zijn in onderstaande rubrieken van de Uitvaartadressengids:


Lotgenotengroepen