Omvang van rouw in Nederland

Omvang van rouw

Het overlijden van een dierbare is naast een ingrijpende gebeurtenis ook een gewone gebeurtenis in de zin dat het vaak voorkomt.

Iedereen krijgt te maken met het verlies van dierbaren. Als we ons beperken tot Nederland: jaarlijks sterven in ons land meer dan 150.000 mensen, dat zijn 410 mensen per dag.

Aannemende dat elke overledene gemiddeld 4 naasten achterlaat, dan betekent dit dat elk jaar 600.000 mensen met de dood van een betekenisvolle naaste te maken krijgen. En dus met een rouwproces. Afhankelijk van ondere andere de leeftijd en relatie tot de overledene verschilt de mate van rouw.

Gaan we vervolgens uit van de in veel onderzoek gevonden bevinding dat één van de vijf nabestaanden ernstige problemen heeft met de aanpassing aan het overlijden, dan leert een eenvoudige rekensom dat in Nederland jaarlijks meer dan 120.000 mensen onevenredig grote problemen ondervinden en blijven ondervinden na het overlijden van een naaste.

Door de vergrijzing van de bevolking zal de komende decennia het aantal overlijdens per jaar in Nederland sterk toenemen.

Professionele hulp bij rouw

Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders, welke te vinden zijn in onderstaande rubrieken van de Uitvaartadressengids:


Lotgenotengroepen