header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Uitvaart vakbeurs 2022
VTU uitvaartbeurs 2022

Innoverend en inspirerend vakevenement voor de uitvaartbranche
28, 29 & 30 september 2022 - Evenementenhal Gorinchem

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

2. 1 Principe natura uitvaartverzekering

Het principe van de natura uitvaartverzekering is, dat de dienstverlening en producten die bij de uitvaart worden gebruikt, verzekerd zijn. De hoogte van het te verzekeren bedrag was gebaseerd op een zogenaamd 'standaardpakket', ook wel basispakket genoemd. Hierin waren de meest voorkomende diensten en benodigde producten en materialen voor de uitvaart opgenomen. Deze worden door de verzekeraar geleverd of betaald.

Dit principe is er nog steeds, alleen is het pakket tegenwoordig flexibel en gericht op de individuele wensen.

Bij de natura uitvaartverzekering vindt géén uitkering van een som geld plaats na overlijden. De verzekeraar betaalt en/of verleent zelf de nauwkeurig omschreven posten/diensten uit de uitvaartpolis.

Soms is het mogelijk een post/dienst uit de polis waarvan geen gebruik wordt gemaakt, te ruilen voor iets anders of iets meer dan het gestelde maximum. Bijvoorbeeld meer rouwkaarten in plaats van een tweede volgauto etc.

Evenmin wordt er geld uitgekeerd voor niet gebruikte posten/diensten. De verzekering is immers natura, d.w.z. de 'uitkering' bestaat uit diensten en materialen.

Bij het afsluiten van een natura uitvaartverzekering wordt vrijwel altijd gevraagd naar een gezondheidsverklaring.

2. 2 Voordelen natura uitvaartverzekering

 • De uitvaart wordt overeenkomstig de polis uitgevoerd. Voor niet vermelde en wel gewenste diensten/porducten  moet door de nabestaanden worden bijbetaald.

 • Veelal is de premie aan leeftijd en een maximaal aantal jaren gebonden. Indien de verzekerde al op jeugdige leeftijd wordt verzekerd is de premie (voor 'standaard' en 'extra') relatief gezien goedkoop.

 • De periode van premiebetaling loopt vanaf 10 jaar tot gedurende het leven. Overigens is bij een korte periode van premiebetaling de 'maandelijkse' premie uiteraard hoger. De premies variëren sterk en zijn ook afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde.

 • Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend  als (indien meeverzekerd) een van de partners overlijdt, of arbeidsongeschikt wordt.

2. 3 Nadelen natura uitvaartverzekering

 • De maximum leeftijd om een natura uitvaartverzekering af te kunnen sluiten ligt bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.

 • Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt meestal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.

 • Het zogenaamde uitruilen van diensten en/of producten binnen het gekozen dienstenpakket, kan problemen opleveren.

 • Er is veelal een verplichte keuze voor een bepaalde uitvaartverzorger.
  Indien nabestaanden toch voor een andere uitvaartverzorger kiezen, worden de (meer)kosten van die uitvaart- verzorger niet altijd of slechts gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar.

 • Indien er voor een 'standaardpakket' natura-verzekering is gekozen, kan men als nabestaande alsnog met onverwacht hoge uitvaartkosten geconfronteerd worden. 3. 4 Vooraf vergelijken

2. 4 Vooraf vergelijken

Hier hebben we de gemiddelde natura uitvaartverzekering beschreven, zoals die in het verleden werden afgesloten en die nu nog voor velen geldt. Tegenwoordig zijn ook de natura uitvaartverzekeringen aangepast aan de individuele wensen en zijn er meer mogelijkheden tot uitbreiding.

Daarom doe je er goed aan bij je keuze gebruik te maken van de vele vergelijkingssites.

2. 5 Klachtencommissie

Klachten over natura-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij:
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl