header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

December 2010

Nieuws uit de Rituelenwerkplaats

 rituelenwerkplaats_dec_2010

Kijk,zei de engel, daar is jouw huis, Jouw leven.

Ben je er klaar voor? Ik zag het huis, zag mijn twijfel.

Ik had geen keus, wist ik.

Daarzal je het toch mee moeten doen, zei de engel.

Oké,ik zal er het beste van maken, zei ik.

Doe dat. Het beste. Dat is goed genoeg.

uit:Lief kind in mens van Wouter Stips

 rituelenwerkplaats2_dec_2010

Met deze tekst uit één van de boeken van Wouter Stips en een schetsje waar

we aan werken als uitbreiding van de werkplaats, wensen we u en jou een jaar vol

van aangaan en loslaten, lachen en tranen, vervullen en snoeien, kortom een

constructief en hartverwarmend 2011!

Clara Velema en Jan Jelsma

 

Voorjaar 2011

 

___  Begeleiding en behandeling

Begeleiding bij rouw, verlies en trauma beweegt zich zowel voor kinderen als volwassenen in

de werkplaats tussen kracht opdoen om het leven weer aan te gaan en ruimte maken om het

verlies en de gevolgen daarvan onder ogen te komen. Daarin staat niet zozeer het praten centraal,

maar de innerlijke beelden en het vinden van een voor de persoon passende manier van uiten. Dat

kan via schilderen, beeldhouwen, tekenen, spelen, fantaseren, stilstaan en actie. Ook werken we

veel met recycle technieken als mozaïeken met scherven of papier scheppen. Recyclen als zeer

toepasselijk beeld van het verwerkingsproces.

Wat betreft traumaverwerking gaat het erom de voor de cliënt werkzame manier te vinden om uit

de verlamming of bevriezing te komen waarin hij of zij terecht gekomen is door schokkende

gebeurtenissen. Dat kan middels EMDR, verbeeldend verwerken en opstellingswerk en combinaties

van deze methodes.

 

___  Opstellen

Familieopstellingen kunnen worden toegepast bij levensvragen die diep geworteld zijn en zich blijven

opdringen. Opstellingen kunnen gedaan worden met personen in een groep, maar ook individueel.

De mensen worden dan gerepresenteerd via sjablonen. Gezinsopstellingen ten behoeve van één of

meerdere kinderen worden ook op deze wijze gedaan. Hiervoor kunt u bellen voor een afspraak.

 

Werkdag familieopstellingen met een groep

DATA:              vr. 21 jan.

za. 19 febr.

vr.  1 apr.

za. 14 mei

vr. 17 juni

TIJD:           aanvang 9.30 uur tot uiterlijk 17 uur, afh. van het aantal gevraagde opstellingen

KOSTEN:     bij deelname € 65, bij deelname inclusief opstelling € 130

inclusief koffie en thee, zelf lunch regelen

UITVOERING:  Clara Velema

 

 

___  Trainingen

De Rituelenwerkplaats verzorgt op aanvraag trainingen en workshops op maat over onderwerpen als:

- Beeldend verwerken - Rituelen in rouw - Spelend werken met kinderen - Omgaan met emoties - Hechting

en het vermogen tot verwerken – werken met trauma -

 

__  Info en aanmelden

www.rituelenwerkplaats.nl geeft uitgebreide informatie over de activiteiten. Ook kunt u zich aanmelden

via de site of bellen voor info en opgave,

tel. 058 - 2802587

 

 

Clara Velema
www.rituelenwerkplaats.nl 

Rituelen is spelen is doen
Rituelen markeren een gebeurtenis en geven betekenis

 

 

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl