header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Er is diverse informatie, productpresentaties en live muziek verzorgd door Roon Staal. Bovendien kan elke bezoeker een persoonlijke gedenkballon oplaten.

 

Groeiende belangstelling

De consument toont steeds meer belangstelling voor de wereld van uitvaartverzorging. Niet alleen de media, maar ook de uitvaartbranche zelf speelt daar steeds meer op in. Zo organiseert Algemeen Belang in Groningen haar traditionele Open Huis dat elk jaar meer bezoekers trekt. Directeur Evert de Niet weet wel waarom:  “Uitvaart en verlies, is steeds minder een taboe. De behoefte aan een echt persoonlijke uitvaart groeit sterk. Mensen willen voor zichzelf, maar ook voor hun dierbaren, een uitvaart die recht doet aan de individuele mens en zijn of haar manier van leven. Daardoor wordt de uitvaart een waardige afsluiting en dat helpt ook bij de rouwverwerking. Onze uitvaartadviseurs krijgen steeds meer vragen over de mogelijkheden om daar invulling aan te geven.”

Tijdens het Open Huis komen ook andere onderwerpen aan bod. Zoals de uitvaartkosten en wat het nut is van een goede verzekering. De kosten van een uitvaart worden nog al eens onderschat, vertelt de Niet. “We maken regelmatig mee dat nabestaanden naast het persoonlijk verlies ook met onverwacht financiële problemen te maken krijgen.” De verzekeringsadviseurs van Algemeen Belang kunnen daar goede voorlichting over geven.


Schouderen en historische koets

Tijdens het Open Huis bij Algemeen Belang is het nodige te zien, zoals de speciale rouw- en familiekamers, bijzondere grafkisten, waaronder een unieke Groninger rouwkist met ‘d Olle Grieze erop. Directeur De Niet wijst ook op de demonstratie ‘schouderen’ die zaterdag te zien is. “Bij schouderen wordt de kist op een aparte manier – los op de schouders – naar het graf gedragen. Dit is een oude, mooie traditie waarmee wij de mensen graag kennis laten  maken.”

En wie graag eens in een zo’n statige rouwauto wil kijken, is ook welkom. Algemeen Belang beschikt over een indrukwekkend vervoerspark, inclusief een fraaie historische koets. Bezoekers kunnen zich ook laten voorlichten over persoonlijke gedenktekens; er is een professionele steenhouwer aanwezig die er alles over kan vertellen. Er is zelfs een prijs te winnen tijden het Open Huis: als men het juiste gewicht raadt van de gepresenteerde grafsteen!

Thanatopraxie en gedenkballonnen

Enkele jaren geleden was Algemeen Belang de eerste uitvaartverzorger in Nederland die

thanatopraxie mocht toepassen. Thanatopraxie is een innovatieve techniek, waarbij het lichaam van een overledene door milde balseming kan worden opgebaard zonder koeling. Thanatopraxie biedt een aantal belangrijke voordelen, de speciale opgeleide thanatopracteur van Algemeen Belang zal er tijdens het Open Huis  alles over vertellen.

Tot slot speelt Algemeen Belang op een unieke manier in op de persoonlijke beleving rond uitvaart en verlies. Elke bezoeker krijgt de gelegenheid om een speciale gedenkballon op te laten voor een overleden dierbare. Men kan de ballon voorzien van een kaartje met een persoonlijke boodschap.

Het Open Huis programma wordt muzikaal ondersteund door de inbreng van gevoelsmusicus Roon Staal. Zijn veelzijdige repertoire raakt bij veel mensen het hart.
Dat sluit aan bij het bedrijfsmotto waarmee de Groninger Uitvaartverzorger en –verzekeraar naar buiten treedt: “Algemeen Belang leeft met u mee”.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl