header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

- Henriëtte verstaat de inhoud van het vak: ze weet hoe gebruik te maken van rituelen en symbolen om
  de nabestaanden te helpen.
- Henriëtte is enthousiast en verbindt zich met anderen. Naast haar eigen bedrijf Spirance zet ze zich in
  als trainer en stagebegeleider bij Het Moment.
- Zij organiseert in haar eigen regio activiteiten rond Allerzielen in samenwerking met de plaatselijke
   kerk, uitvaartondernemer en anderen die actief zijn op dit gebied.

Ook genomineerd waren Ria Kuiper die onder de naam 'Afscheid in Balans' een bloeiende praktijk heeft opgebouwd in Enschede, en Annemieke Kappert die ritueelbegeleider is bij zorginstelling Amerpoort in Baarn en daar het afscheid verzorgt van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De landelijke ontmoetingsdag van ritueelbegeleiders wordt jaarlijks georganiseerd door de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR). De beroepsverenging is opgericht door afgestudeerden van Het Moment. Sinds 2002 worden door Het Moment ritueelbegeleiders opgeleid om, samen met de nabestaanden, de inhoudelijke kant van de uitvaart vorm te geven. Een persoonlijke manier van afscheid nemen blijkt een goede manier te zijn om een begin te maken met de verwerking van het verlies waar nabestaanden mee worden geconfronteerd.

 


Naar adressengids: Ritueelbegeleiding

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl