Wilt u elke week automatisch een overzicht toegestuurd krijgen met de laatste nieuwsberichten, wijzigingen, agendavermeldingen etc. van de afgelopen week, dan kunt u zich gratis abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief: aanmelding wekelijkse nieuwsbrief

(klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief)


Uitvaartnieuws-overzichten van de afgelopen tijd

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement

Begraafplaats Heerde Veluweland, 25 juli 2010. Ruim 50 graven vernield op kerkhof in Heerde
De politie is zondagmorgen 25 juli een onderzoek gestart nadat er 56 graven vernield bleken te zijn op een kerkhof in Heerde. In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen.... De vernielingen lopen uiteen van het verwijderen van beplanting tot het vernielen van grafstenen. De gemeente Heerde is direct begonnen met het informeren van familieleden van de overledenen. De politie vermoedt dat de vernielingen in de nacht van zaterdag op zondag 25 juli rond 05:00 uur zijn gepleegd. In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Zij worden verzocht te bellen met 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000... Lees verder...

skeletten_laurentiuskerk_kimswerd Leeuwarder Courant, 24 juli 2010. Skeletten kijken in Kimswerd
Wietske Koen: De kelder van de Laurentiuskerk in Kimswerd herbergt schatten. Daarom wordt het godshuis straks voorzien van een glazen vloer, zodat iedereen de resten kan zien van Ida van Tiara, haar moeder en oma. En misschien nog wel van meer oud-Kimswerders. De dorpelingen weten allang dat er graven liggen onder de vloer van de Laurentiuskerk in Kimswerd. Dat van Ida van Tiara bijvoorbeeld wordt nog elk jaar (sinds 1696) geopend. Dan komen de voogden van het Franeker weeshuis langs om te zien „oft se der noch leit", aldus dorpshistoricus Reinder Politiek over het oudste kerkritueel voor zover bekend. En traditiegetrouw trekt hij het kelderluik dan weer voor hen open.....

Tubantia, 24 juli 2010. Koperdieven op kerkhof Oldenzaal
Evenals in Enschede hebben brutale brons- en koperdieven de afgelopen dagen op de Oldenzaalse begraafplaats aan de Hengelosestraat hun slag geslagen. Er zijn verschillende voorwerpen van brons en koper gestolen. De dieven hadden het vooral voorzien op kruizen, plaquettes en kettingen. Daarbij is een zevental graven beschadigd. Een medewerker van de gemeente Oldenzaal ontdekte de grafschennis. De verbolgenheid over de drieste diefstal is groot. De dieven zijn zonder enig respect voor de overledenen aan het werk gegaan. Ze hebben daarbij over graven gelopen, stenen omgestoten en beschadigd en links en rechts edelmetalen voorwerpen weggehaald.. Lees verder...

Gea_Baars_Helder Leeuwarder Courant, 24 juli 2010. Helder over de dood
Een naam is er eigenlijk niet voor wat ze doet. Gea Baars zorgt ervoor dat mensen als ze komen te overlijden administratief hun zaakjes voor elkaar hebben. En sterft iemand onverhoopt toch met achterlating van veel vragen en problemen voor de nabestaanden, dan schiet ze te hulp om alsnog orde te scheppen. Bureau Helder. Een mooie, duidelijke naam. Maar wat Gea Baars (41), Friezin om utens in het Noord-Hollandse Heemstede, precies doet, laat zich niet zo gemakkelijk omschrijven. Ze „heeft zichzelf uitgevonden". Vier jaar geleden begon ze van huis uit met een administratiebureau voor alles rond het sterven. Baars: „Het idee kwam op tijdens het hardlopen. Een naaste was kort daarvoor overleden. Ik schrok nogal van wat er toen allemaal op ons af kwam. Waarom zorgen we er niet voor dat allerlei informatie die je na een sterfgeval nodig hebt, vooraf beschikbaar is, dacht ik."....

Reformatorisch dagblad, 23 juli 2010. Begraafplaats Sprang iets groter
De gemeente Waalwijk gaat de algemene begraafplaats aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle opnieuw inrichten en vergroten. De raad stelde daarvoor donderdagavond een krediet beschikbaar van bijna 300.000 euro. De kosten worden gedekt door het verhogen van de grafrechten met 8,7 procent. Op de begraafplaats, waar nog slechts grafruimte is voor vier jaar, komt ook een urnenmuur en een strooiveld... Lees verder...

Binnenlands bestuur, 23 juli 2010. Grafrust
Lex van Almelo: B en W van Nijkerk kunnen weigeren in een eeuwigdurend graf ruimte te maken voor de bijzetting van nieuwe familieleden. De grafrust van de begravenen is een algemeen belang dat voorrang mag krijgen boven de wens en grafrechten van hun kinderen en kleinkinderen. In 1939 koopt het echtpaar Laseur op de Nederlands-Hervormde begraafplaats in Hoevelaken een tweepersoonsgraf voor onbepaalde tijd. De heer Laseur wordt in hetzelfde jaar begraven, zijn weduwe wordt in 1978 bijgezet. Het contract met de grafrechten waarin staat of het graf geruimd of 'geschud' mag worden.. Lees verder

winsum_kerkvloer Leeuwarder Courant, 22 juli 2010. Zerken kijken leuker dan preek
Jaap Hellinga: Eeuwenlang lagen ze onder de vloer. De Winsumers mochten gisteravond kijken wie er in hun kerk begraven liggen. De blootgelegde grafstenen brachten meer kerkgangers op de been dan een zondagspreek. De verslaggeefster van de Winsumer dorpskrant tuurt naar de steen van Borus Heineman, de predikant die in 1770 een testament op zijn graf liet beitelen. „Wat stiet dêr no", vraagt Hinke Nauta. „Volgens begeerte van de voren gemelde overledene moet dit graff niet worden geopend", zo liet Heineman „in de hoope van een zalige opstandinge" weten.....

eco_urnen_china Verschillende kranten, 22 juli 2010. Eco-urnen
In een land dat jaarlijks tien miljoen doden de laatste tocht moet bezorgen, is een milieuvriendelijke manier van begraven een aanbeveling waard. Maar in China ligt zo'n uitvaart nog steeds moeilijk. Een bedrijf in Tianjin produceert nu natuurlijk afbreekbare urnen onder de naam eco-urnen. De Chinese overheid hoopt daarmee de begrafenissen milieuvriendelijker te maken....

Leeuwarder Courant, 22 juli 2010. Vooroudersite trekt 2 miljoen mensen
Al meer dan twee miljoen mensen hebben www.AlleFriezen.nl bezocht. De site voor voor-ouderonderzoek startte vorig jaar maart. Bezoekers kunnen er scans van geboorten- , huwelijks- en overlijdensakten inzien uit twintig Friese gemeenten....De site is een initiatief van provincie, gemeenten, Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en digitaliseringbedrijf Pictura.

Het Parool, 21 juli 2010. Extra geld voor gebedsruimte De Nieuwe Ooster
Met tegenzin draagt het stadsbestuur 150.000 euro extra bij aan de bouw van een islamitische gebeds- en wasruimte op begraafplaats De Nieuwe Ooster. Dat bedrag komt bovenop een gift van 416.000 euro uit 2006. Met het geld moet de eerste islamitische begraafplaats in Amsterdam worden gerealiseerd. Een jaar geleden mislukte een aanbestedingsronde, omdat de goedkoopste aannemer anderhalve ton boven het budget zat. Volgens ingewijden hebben betrokken wethouders principiële bezwaren tegen overheidsfinanciering van een gebedsruimte. Maar de gemeente zit vast aan toezeggingen die teruggaan tot 2004... Lees verder

Opknappen_begraafplaats RTV Noord. Vrijwilligers gezocht voor opknappen begraafplaats
Voor het opknappen van de oude begraafplaats aan de H.J. Kniggestraat in Stadskanaal worden vrijwilligers gezocht. Momenteel is er op de begraafplaats achterstallig onderhoud. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen zal er een opknapbeurt gaan plaatsvinden. De vrijwilligers kunnen helpen bij het lijmen van loszittende delen en het beletteren van gedenkplaten. De werkzaamheden worden op zaterdag 14 en 21 augustus uitgevoerd. Belangstellenden kunnen zich melden bij Landschapsbeheer Groningen. Eind dit jaar wordt begonnen met het gespecialiseerde herstelwerk aan de grafmonumenten die zwaar vervallen zijn. Het telefoonnummer van Landschapsbeheer Groningen is 050-5345199....

RTV Oost, 21 juli 2010. Geen camera's op begraafplaats
De gemeente Enschede laat de hekken van de Oosterbegraafplaats repareren maar onderneemt verder geen actie tegen koperdieven. Dat zegt loco-burgemeester Hatenboer. Van de Oosterbegraafplaats zijn de afgelopen weken koperen plaatjes, kruisen en andere beelden gestolen. Hatenboer vindt de grafschennis een schande, maar zegt niet meer te kunnen doen dan de toegang bemoeilijken. Mobiel cameratoezicht zoals het CDA voorstelt, vindt Hatenboer niet effectief omdat het terrein daar veel te groot voor is. Bovendien wekken de camera's een gevoel van veiligheid die de gemeente niet kan garanderen.. Lees verder...

Leeuwarder Courant, 21 juli 2010. Leeuwarden in de fout met Goutum-Zuid
Leeuwarden en de provincie zijn in de fout gegaan met de beoogde nieuwe woonwijk Goutum-Zuid (werknaam Jabikswoude). Zij hebben niet voldoende onderzocht of de huizen niet te dicht bij het crematorium staan en ook is er niet goed aangegeven of er genoeg parkeerplekken zijn...Dorpsbelang Goutum betoogde dat de nieuwbouw te dicht op het crematorium komt en daar gaat de Raad van State in mee. Alleen de toezegging dat er geurfilters komen, is onvoldoende. Ook de vrees dat er niet voldoende parkeerplekken komen is terecht. De gemeente had er beter naar moeten kijken ....

RK Begraafplaats Vitushof in Leeuwarden Leeuwarder Courant, 21 juli 2010. Herinneringsbomen op de katholieke begraafplaats de Vitushof
Met zogenaamde 'herinneringsbomen' wil het bestuur van de katholieke begraafplaats de Vitushof een meer parkachtig karakter geven. Verschillende monumentale beuken verkeren in slechte staat. Een aantal bomen moet worden gekapt. Het bestuur wil die bomen in ieder geval vervangen. Belangstellenden kunnen een boom adopteren voor € 250,--, inclusief plantkosten en extra zorg in de eerste twee jaar. Desgewenst kan een bordje worden geplaatst met daarop de namen van de 'adoptieouders'.

logo_kassa Vara Kassa. 20 juli 2010. Uitvaart: hoge kosten, vage facturen
Bij een uitvaart is wel het laatste waar je je druk om wilt maken de rekening, maar uitvaarten zijn (te) duur en uitvaartondernemers zijn onduidelijk en vaag over de kosten. Dit blijkt uit een enquête die Kassa magazine onder 2100 consumenten heeft gehouden. 88 procent van de ondervraagden vindt dat er te hoge prijzen worden berekend. Naast de enquête werden 28 doorsnee uitvaartrekeningen uitgeplozen. Uit deze facturen kwamen grote prijsverschillen naar voren, ondanks dat gelijksoortige diensten geboden werden. Met name de basisbedragen, koffie, de kist en bloemen zijn volgens de respondenten veel te duur.
Uitvaart duurder dan nodig
Maar liefst 88 procent van de ondervraagden gaf aan dat de kosten hoger uit waren gevallen dan nodig was. Meer dan de helft vond de eindafrekening bovendien niet helder. Op veel van de facturen wordt gewerkt met algemene posten of het zogenaamde basistarief ook wel aannamesom, die zeer uiteenlopen qua hoogte. Met bedragen tussen de €998,-- en €2308,--... Lees verder...

Leeuwarder Courant, 20 juli 2010. Actie tegen grafrovers zeebodem
Bergers van Terschelling en uit Stellendam schenden Britse oorlogsgraven met illegale sloop van wrakken voor de Nederlandse kust. Dat zeggen duikersorganisatie Get Wet Maritiem, de beroepsvereniging van handlijnvissers, Stichting De Noordzee en Greenpeace. De organisaties zijn een actie begonnen om de praktijken te stoppen. In een brief aan de Britse ambassadeur wordt gewezen op vernieling van de resten van twee torpe-dobootjagers en drie kruisers, die in de Eerste Wereldoorlog met man en muis vergingen. De Nederlandse autoriteiten zijn op de hoogte van de illegale sloop, maar treden niet op zo luidt het verwijt van de organisaties. De protestmakers hopen op Britse toorn over het schenden van de oorlogsgraven,...

GGD Friesland Leeuwarder Courant, 20 juli 2010. GGD Fryslan voorop met hulp na zelfdoding
De GGD Fryslan loopt voorop met de hulpverlening aan nabestaanden van mensen die zelfmoord gepleegd hebben. De Friese aanpak verdient navolging in de rest van het land, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De pluim geldt voor een begeleidingtraject dat de Friese GGD aanbiedt. Na een zelfdoding is het rouwproces voor de nabestaanden extra zwaar. Partners, ouders en andere naasten vinden het moeilijk om er over te praten. In Friesland wordt via de huisarts actief gewezen op de hulp die er voor deze mensen is. De huisarts krijgt na een suïcide een folder van de GGD over de begeleidingsmogelijkheden voor nabestaanden......

Hoorngids.nl, 20 juli 2010. Begraafplaats Zuiderdracht nog niet zeker

Deze maand start de gemeente Hoorn een aantal onderzoeken voor de toekomstige begraafplaats aan de Zuiderdracht. De gemeente doet onderzoek naar de bodemkwaliteit en naar de vraag hoe de grond reageert op ophogingen op het terrein. Dit najaar volgt een archeologisch onderzoek. Het uitvoeren van de onderzoeken betekent niet dat de gemeente al definitief heeft besloten dat de begraafplaats er komt. De onderzoeken zijn onder andere nodig om beter in te kunnen schatten wat de toekomstige begraafplaats gaat kosten. Het werk start dus nog niet... Lees verder...

Verschillende kranten, 19 juli 2010. Hitte leidt tot 500 doden meer
Door de warme periode die begon op 23 juni zijn ongeveer vijfhonderd mensen meer overleden dan normaal, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen laten weten. De gemiddelde maximumdagtemperatuur was tussen 23 juni en 12 juli met ongeveer 28 graden ruim 6 graden hoger dan normaal. Uit eerder CBS-onderzoek bleek dat hoge temperaturen een verhoogde sterfte tot gevolg hebben. Elke graad die de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde ligt, leidt tot een extra sterfte van ruim dertig personen per week....

Gemeentebelangen Overbetuwe, 19 juli 2010. Zetten vóór een algemene begraafplaats
Lida de Voorde woont in Zetten en is initatiefneemster voor het project "algemene begraafplaats in Zetten". Mevrouw van de Voorde merkte dat er géén algemene begraafplaats is in Zetten of korte reisafstand waar algemene inwoners begraven kunnen worden. Eigen onderzoek gaf aan dat de behoefte zeer hoog was. Een enquete leerde dat 90% van alle ondervraagden vóór een eigen algemene begraafplaats was... Lees verder...

Gooi en Eenmbode, 19 juli 2010. 'Monument in deplorabele staat'
Het bestuur van de Hilversumse Kring Albertus Perk staat erop dat het verwaarloosde monument op de historische Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift een opknapbeurt krijgt. Er is een dringend beroep gedaan op het college van B & W. 'Al sinds lange tijd verbazen de leden van onze historische kring en ook de bestuursleden zich over de deplorabele staat waarin het gebouw verkeert', meldt voorzitter Erik van den Berg in een brief aan het college. Naar aanleiding van de zomerwandeling 'Op pad met Albertus Perk' kwam deze zaak opnieuw ter sprake.... Lees verder...