Persbericht
Digitale rouwkoffer

Begeleiders van zorgorganisatie Amerpoort hebben twee hulpmiddelen ontwikkeld die het voor mensen met een verstandelijke beperking makkelijker maken hun gevoelens van rouw of verlies te uiten. Die ontstaan onder meer bij een overlijden, een echtscheiding of verhuizing. De Digitale Rouwkoffer en het Verhuisspel kunnen helpen die emoties te tonen.

De begeleiders die betrokken waren bij de ontwikkeling van de producten (Annemieke Kappert, Babette Pas, Renata Lap en Erica Land) zijn opgeleid als begeleider Rouw en Verlies. Zij hopen dat begeleiders minder handelingsverlegen worden en dat rouw en verlies gezien wordt als een thema waarover je mag praten.

Digitale Rouwkoffer
De Digitale Rouwkoffer is een website met links naar allerhande informatie, boeken, liedjes en spellen, onderverdeeld in thema’s zoals verhuizen of verlies van gezondheid. Je kiest op basis van het ontwikkelingsniveau van de cliënt de hulpmiddelen die geschikt zijn. De site www.digitalerouwkoffer.nl is mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid, Fonds Klein Geluk en Amerpoort.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl